Anno 2016 verwachten de controlerende instanties steeds meer van dierenartsen. Het veterinaire vak komt steeds meer onder de loep te liggen. Als dierenarts wil je hier eigenlijk niet mee bezig zijn, maar wordt hiertoe gedwongen vanuit bijvoorbeeld weten regelgeving. Een goed voorbeeld hiervan is het voorraadbeheer. Het is niet onlogisch dat u enorm kunt besparen als u weet waar uw ingekochte producten naartoe gaan en waar de verliezen optreden. Ook moet u voldoen aan een registratieplicht van de uitgegeven medicijnen. Bij de dierenartsen in het werkgebied consumptiedieren is het al langer volkomen normaal om elke ml antibiotica te kunnen traceren, maar met de steeds strenger wordende antibiotica regels, zullen de collega’s van de kleine huisdieren niet lang achterblijven. Vanaf 2017 wordt er met de zogenaamde “vierkantsvergelijking” weer een extra mogelijkheid aangegrepen om dergelijke kengetallen in beeld te brengen.

Wij als VIVA Veterinary B.V. zijn ervoor om de dierenarts zo makkelijk en snel mogelijk aan dit soort verplichtingen te kunnen laten voldoen. Dan kan hij/zij weer verder kan met waar hij/zij voor is opgeleid. Met onze compleet nieuwe voorraadmodule kan de Viva 3.0 gebruiker voldoen aan de eisen die gesteld worden. Digitaal inlezen van pakbonnen, welke meteen verwerkt kunnen worden in de voorraad. Inventariseren van uw voorraad op elk willekeurig moment. Zelfs met meerdere medewerkers tegelijk in hetzelfde magazijn. In beeld brengen van productverplaatsingen naar dependances of automagazijnen. Klaarzetten van “bestellijsten” door de dierenarts na afloop van een werkdag, zodat de volgende ochtend uw mandje voor in de auto al op de balie gereed staat. Per product aangeven of u aan batchcode registratie wilt doen. Diverse rapportages en analyses gekoppeld aan batchcode of onbekende verliezen op productniveau.

Vanaf eind november 2016 kan het allemaal en staat u niets meer in de weg om een sluitend voorraadsysteem te beheren binnen uw praktijk!