2025

Iedere dierhouder maakt gebruik van het dierplatform om alle zaken van zijn dieren te beheren. Van het bestellen van maken van een afspraak met een dierenarts of een dierenpension voor of tijdens de vakantie, het tot bestellen van voer en het registreren van een geboorte van een puppy.

Het dierplatform investeert de komende jaren in een vooruitstrevend nieuw platform met een groot team van vakmensen en IT ers welke dagelijks de behoeftes van dierhouders middels software verder ontwikkelen. Hierdoor zal het dierplatform geïntegreerd zijn in de hele dierhouderij.

2022

In 2022 is het Dierplatform gelanceerd. Door de veranderende wensen van dierhouders en dierenartsen is dit platform ontstaan. Het platform zorgt dat de digitale informatie middels machtigingen en de hoogste beveiligingseisen uitwisseling van gegevens kan tussen de verschillende partijen en personen zodat de afhandeling van de dienstverleningen tussen dierhouders en dierenartsen nog van efficiënter zal gebeuren. De komende jaren verwacht VIVA nog grote ontwikkelingen door de wensen van haar klanten.

2020

VIVA Veterinary heeft de afgelopen jaren ook ingezet op het ontwikkelen en beheren van datasystemen voor de overheid waarbij dierenartsen een verplichting hebben. Zo is VIVA Veterinary Paardenpaspoort uitgevende instantie, beheert en ontwikkeld aangewezen portalen voor de registratie van antibiotica en identificatie & registratie in opdracht van RVO. Op deze manier zorgt de software van VIVA voor een directe doorgifte van deze registraties.

2019

Naast software in Nederland heeft VIVA ook in België software pakketten voor dierenartsen met de pakketten Cinnaber en Mobivet. De komende jaren zal ingestoken worden om de Belgische en Nederlandse software te integreren naar 1 systeem met land specifieke software. Evenals een verdere ontwikkeling met Duitse software is in wording.

2017

Vanaf de overname in 2017 is door VIVA Veterinary fors geïnvesteerd waarbij alle software in de cloud beschikbaar werd alle software herschreven is in de meest moderne programmeertalen. Dit alles zorgde dat klanten overal op ieder moment invoer in de software konden doen en o.a. helpdesk en ondersteuning altijd op afstand dienstverlening konden uitvoeren. In deze periode is tevens de dataopslag, bedrijfszekerheid en de beveiliging van alle systemen verder geoptimaliseerd.

2000

Vanaf 2000 is VIVA steeds meer diergericht gaan ontwikkelen. Door de specialisatie naar meer en grotere gezelschapsdieren en paarden praktijken ontstond deze behoefte. Om hieraan te voldoen heeft VIVA Veterinary steeds ingezet om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de praktijk en het ontwikkelen van de meest modules.

1990

Tussen 1990 en 2000 ontwikkelde steeds meer dierenartsen praktijken van een lokale dierenartspraktijk aan huis tot een groepspraktijk met meerdere diersoorten. Diverse andere pakketten werken toegevoegd waardoor de onderneming Corilus ontstond als eerste professionele software voor dierenartsen. De dierenartsen praktijken ontwikkelde in die jaren zich ook tot meer specialistische praktijken met relatief veel klanten met landbouwhuisdieren. Viva ontwikkelde de software met steeds meer gebruikers gemakt om de praktijken met de groei te ontlasten.

1980

Eind jaren 80 werden samen met dierenartsen de eerste software programma’s ontwikkeld en al spoedig werd de software specialistischer en werden de eerste software ontwikkeld en werd als eerste professioneel pakket voor dierenartsen Daisy ontwikkeld wat de grondlegger van VIVA was.

In die tijd deden de eerste computers hun intreden in de dierenarts praktijken, welke vaak bij de woning van de dierenarts waren gevestigd, en werden de programma’s op een lokale PC geïnstalleerd.