De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vereist dat VetCIS de bescherming van uw gegevens en die van uw klant optimaal waarborgt. Deze wet wordt op 25 mei 2018 vervangen door een nieuwe Europese Verordening (AVG). Vanaf die datum zal de doorgifte en de verwerking persoonsgegevens moeten verlopen volgens de bepalingen uit de verordening.

 

U en uw klant hebben altijd recht op inzage in of wijziging van uw gegevens. Daarnaast kunt u te allen tijde beslissen of uw persoonsgegevens wel of niet doorgestuurd worden. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleend. Degene over wie de gegevens gaan zit daarmee dus zelf aan het stuur.

 

Alle partijen zijn gebaat bij de bescherming van persoonsgegevens. Degenen die gegevens verwerken, zoals dierenartsenpraktijken en databanken, moeten de privacy van degenen waarvan zij de gegevens verwerken waarborgen. Daarnaast moeten zij aantonen welke beveilingsmaatregelen zij in acht nemen en of toestemming voor de verwerking van de gegevens is verleend.

 

De KNMvD heeft onder andere in hun vakblad “ tijdschrift voor Diergeneeskunde” in de Juridische Rubriek een uitleg gegeven over de nieuwe privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG).  Klik hier voor een directe link naar dit artikel.